تحریم های حقوق بشری

17 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اکبر گنجی– روزنامه نگار- نیویورک: اگر هدف جمهوری اسلامی برداشتن تحریم هاست، چاره ای جز رعایت حق بشر ندارد زیرا پس از توافق هم امکان برقراری تحریم های حقوق بشری کنگره آمریکا وجود دارد.