قاتل های نامزد خبرگان

01 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکبر گنجی – روزنامه نگار – نیویورک: از هم اکنون یک مشت قاتل همچون فلاحیان، اژه ای، دری نجف آبادی، ری شهری، محمدتقی رهبر، علی رازینی و مصطفی پورمحمدی تاکنون نامزد خبرگان رهبری شده اند. کسانی هم مثل مصلحی و غیره هم احتمالا نامزد خواهند شد.