جایگاه پایین آموزشی در منطقه

01 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد مدادی – عضو پیشین کانون صنفی معلمان زنجان: ایران از نظر آموزشی در میان ۲۴ کشور منطقه رتبه هفدهم را دارد که جایگاه مناسبی نیست. در سال تحصیلی جدید فضا متشنج است به مطالبات معلمان پاسخ داده نشده و به احتمال سال چندان خوشایندی در حوزه آموزشی نخواهیم داشت.