احترام متقابل پادشاه و تختی

22 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد فراستی- رهبر عملیات ساواک: همانگونه که در یکی از عکس ها دیده می شود پادشاه دست به سینه در برابر تختی نشسته و تختی هم به پادشاه تعظیم می کند. بقیه حرفها دروغ پردازی برای اسطوره سازی از تختی بود که خودش اسطوره قهرمانی بود