پایان زیستن در فضای بحران

31 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد مدادی- عضو پیشین کانون صنفی معلمان زنجان: جامعه مدنی ایران در این دستاورد سهیم بوده و حالا از بخش میانه رو حاکمیت، که سرکوب را همراهی نکرده، می توان انتظار داشت همدلی بیشتری با جامعه مدنی داشته باشد تا شاهد زیستن مردم در فضای بحران زده کنونی نباشیم.