غیاب گروه های داخلی در مذاکرات صلح

19 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افشین شاهی- استاد روابط بین‌الملل دانشگاه بردفورد بریتانیا: مهمترین عوامل جنگ سوریه یعنی نیروهای داخلی در مذاکرات نیستند و عوامل خارجی هم نمی توانند در مورد آینده سوریه تصمیم به توافق رسند.