همسویی حزب دمکراتیک با پ ک ک

15 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عدنان سولار – روزنامه نگار: حزب دمکراتیک خلق پس از پیروزی در انتخابات قبلی نتوانست تصویر مستقلی از حزب پ ک ک ارائه کند.