اتصال بنیادگرایی از هند تا عربستان

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عبدالستار دوشوکی – رئیس مطالعات بلوچستان – لندن: بیش از ۱۵۰ سال پیش دو مدرسه اسلامی در شبه قاره هند پدید آمد که دیوبندی ها بسوی بنیادگرایی رفتند. یک قرن بعد تفکر وهابی در عربستان با تفکر دیوبندی هندوستان بهم متصل شده و بنیادگرایی اسلامی را پایه ریزی کرد.