شکست سیاست منطقه ای ترکیه

07 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عباس ولی– استاد دانشگاه پسفر ترکیه – استانبول: سیاست حزب عدالت پس از بهار عربی، بهادادن به قدرت نرم برای افزایش نقش ترکیه در منطقه بود؛ اما بحران سوریه و با وجود بازیگرانی همچون ایران، روسیه، آمریکا، عربستان و قطر،  این سیاست شکست خورد.