تداوم حملات در آینده

26 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عباس بختیاری- مدیر فرهنگسرای پویا – پاریس: حوادث اخیر در آینده نیز ادامه خواهند یافت زیرا از لیست هزار نفره تحت تعقیب تنها ۱۳۰ نفر دستگیر شده و بقیه متواری اند.