منیرو روانی پور: نمایشگاهی که برگزار شد نمایشگاه سانسور بود نه کتاب

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منیرو روانی‌پور، نویسنده درباره وضعیت نمایشگاه کتاب تهران که چندی پیش برگزار شد، این نمایشگاه را نمایشگاه سانسور خواند.