آموزش و پرورش و مسئولیتهایش

29 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیلوفر فرنودی – روانشناس – لس آنجلس: رفتار توام با خشونت کودکان در مدرسه یکی از نشانه های مشکل روانی آنان است و این مسئولیت آموزش و پرورش است که به این کودکان کمک کند.