آیت الله خمینی: مخالف حقوق زنان

30 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، نروژ: یکی از علتهای اصلی حجاب اجباری این است که  نقش آیت الله خمینی در پیش و پس از انقلاب نادیده گرفته شد. چون نخستین اعتراض سیاسی وی به  حکومت شاه مخالفتش با حقوق زنان در جامعه بود.