یازده سال تهدید

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاظم کردوانی - عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران: فعالیت های کانون نویسندگان هیچگاه متوقف نشد و تا پیش از برگزاری مجمع عمومی در اتحادیه ناشران تهران، جلسات کانون به مدتی یازده سال در خانه های خودمان برگزار می شد و در همه این سالها تهدید نیروهای امنیتی متوقف نشد.