ریچارد استنگل: در خیلی از موارد باعث عقب نشینی داعش شده ایم

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مریکا و امارات متحده عربی برای مبارزه با دولت اسلامی، داعش یک سایت اینترنتی بنام مرکز ثواب تاسیس کرده اند. این شبکه اجتماعی که ساختمان مرکزی آن در ابوظبی است، بوسیله محمد قرقاش، وزیر کشور و امور خارجه امارات متحده عربی و ریچارد استنگل، یکی از مدیران کل وزارت امور خارجه آمریکا گشایش یافته است.