لباسهای زمستانی پیتر پیلوتو و کریستوفر دِ واس

30 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیتر پیلوتو و کریستوفر دِ واس، در هفته مد در لندن، مجموعه جالبی از لباسهای زمستانی خود را به نمایش گذاشتند.