گزارش بهنام ناطقی از اکران فیلم اوشنز ۸

19 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتظار می رود این هفته فیلم اوشنز ۸ جدیدترین بخش از مجموعه سه گانه ی فیلمهای اوشن گوی سبقت را حتی از فیلم سولو / از مجموعه استار وارز برباید.