شیوه جديدی برای پیشگیری و درمان چاقی

15 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اين کپسول با ظاهری معمولی در صورت بلعیده شدن و پس از هضم، متورم میشود. سپس مانند بالون هایی که در حال حاضر با جراحی کار می گذراند قسمت زیادی از فضای معده را اشغال می کند.