شرکت کنندگان در گردهمایی سازمان رهبران آفریقای جوان تولد ۵۵ سالگی اوباما را جشن گرفتند

14 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران نفر از شرکت کنندگان در گردهمایی سازمان رهبران آفریقای جوان در واشنگتن شب گذشته پنجاه و پنجمین زادروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را جشن گرفتند. به همت رئیس جمهوری آمریکا شش سال پیش سازمان رهبران آفریقای جوان برای کمک به نسل کارآفرینان و فعالان جوان آفریقایی تشکیل شد.