رژه سربازهای آسیب دیده جنگ از مقابل کاخ سفید

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سربازهای آسیب دیده آمریکایی در جنگ ساعتی پیش در کاخ سفید با دوچرخه هایشان از مقابل رئیس جمهوری آمریکا و معاونش عبور کردند. حرکتی که برای افزایش سطح آگاهی مردم از وضعیت سربازانی است که پس از جنگ با مشکلات روحی و فیزیکی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.