اوباما بر تعیین جانشین قاضی اسکالا در دیوان عالی آمریکا تاکید کرد

28 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری آمریکا به جمهوریخواهان هشدار میدهد.باراک اوباما قصد دارد جانشینی برای قاضی متوفی دیوان عالی تعیین کند و به سنا میگوید سیاست بازی را کنار گذاشته و بگذارند روند تأئید پیش برود.آقای اوباما با استناد به قانون اساسی گفته است وظیفه اوست که جانشین تعیین کند و سنا نیز صلاحیت آن فرد را بسنجد.