اوباما خطاب به جوانان بریتانیا: بدبین و بیگانه هراس نباشید

04 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، جوانان بریتانیا را به رد بدبینی، بدگمانی و بیگانه هراسی فرا خوانده است. آقای اوباما این موضوع را روز شنبه در نشستی در سالن شهرداری لندن ایراد کرد، یک روز پس از آن که به دلیل حمایت ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا با انتقاد روبرو شده بود.