اوباما در پنجاهمین سالگرد جنبش حقوق مدنی آمریکا

17 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به همراه همسر و دو دخترش همگام با دیگر مقامات بلند پایه کشور، پنجاهمین سالگرد جنبش حقوق مدنی آمریکا و کامل شدن حق رأی سیاه‌پوستان را در یک راه پیمایی تاریخی گرامی داشتند.