اوباما دستور انجام تحقیقات درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا را صادر کرد

20 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رئيس جمهوری آمريکا از مقام های اطلاعاتی ايالات متحده خواسته است در مورد احتمال وقوع حمله های سايبری و هک شدن ايميل های دموکرات ها در کنگره در دوران مبارزات انتخابات رياست جمهوری تحقيقات وسيعی صورت گيرد.