واکنش رهبر اقلیت دموکرات سنا به نامه جمهوریخواهان

20 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در ادامه مشاجرات لفظی کاخ سفيد با اکثريت کنگره آمريکا در زمينه برنامه اتمی ايران، علاوه بر خانم کلينتون،که ديروز به جرگۀ منتقدان نامه سرگشاده جمهوريخواهان به دولت ايران پيوست هری ريد، رهبر اقليت سنا نيز از اين اقدام به عنوان سيلی محکمی بر ايالات متحده آمريکا و متحدانش انتقاد کرده است.