درخواست اسرائیل از آمریکا برای کمک تسلیحاتی بیشتر بعد توافق ایران

14 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسرائیل از آمریکا خواسته است پس از پایان دوره اعطای کمک های تسلیحاتی در سال ۲۰۱۷، کمک های دفاعی به این کشور را از ۳ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار افزایش دهد.