طرح اوباما برای کمک به جوانان کم بضاعت

15 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا مرحله جدیدی را در طرح پیشگام خود مبنی بر فراهم آوردن فرصت بیشتربرای جوانان جوامع کم بضاعت اعلام کرده است.آقای اوباما روز دوشنبه بمنظور راه اندازی کار یک گروه مستقل غیر انتفاعی به نام "اتحاد حافظان برادران من" به نیویورک سفر کرد.