اوباما با دگراندیشان کوبایی در هاوانا دیدار کرد

03 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئيس جمهوری آمريکا پس از آخرين سخنرانی خود برای مردم کوبا و پيش از ترک آن کشور با گروهی از فعالان سياسی و دگرانديشان کوبايی در محل سفارت آمريکا در کوبا ديدار کرد. آقای اوباما در اين ديدار دگرانديشان کوبايی را افرادی شجاع خواند و مورد تحسين قرار داد.