اوباما: پایبندی به ارزش های جهانی، کشور ها را قوی تر می کند

30 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید پایبندی به ارزش های جهان‌شمول از جمله آزادی مطبوعات و آزادی مذهب،کشورها را قوی تر خواهد کرد.