اوباما: هدف شماره یک من خدمت هرچه بیشتر به مردم آمریکاست

28 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند هفته دیگر در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵، دو سال آخر دوره ریاست جمهوری اوباما آغاز میشود. دو سالی که وی در کوشش برای جلا دادن به میراثی که از خود بجای خواهد گذارد، با یک اوپوزیسیون قوی در کنگره روبروست. شهلا آراسته گزارش میدهد.