نگاهی به میراث هشت ساله دولت باراک اوباما برای ایالات متحده آمریکا

15 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لحظات ادای سوگند باراک اوباما به عنوان نخستين رئيس جمهوری آفريقايی تبار آمريکا برای آنان که شاهدش بودند به لحظاتی فراموش نشدنی تبديل شد. گزارش پيش رو نگاهی دارد به آنچه از ۸ سال دوران رياست جمهوری اوباما در تاريخ آمريکا به جا می ماند.