کاخ سفید ارسال نامه محرمانه به آیت الله خامنه ای را تایید یا تکذیب نکرد

16 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جمهوریخواهان کنگره آمریکا از اینکه رئیس جمهوری با رهبر جمهوری اسلامی نامه نگاری می کند خرسند نیستند. اما کاخ سفید میگوید سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییری نکرده است.