اوباما توضیح داد چرا از عبارت «تروریست اسلامی» استفاده نمی کند

08 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری آمریکا می گوید به این دلیل از واژه تروریست اسلامی استفاده نمی کند چون نمی خواهد به ادعای آنها که اسلام را نمایندگی می کنند ارزش و اعتباری داده شود زیرا آنها نماینده اسلام نیستند.