اوباما بر توانایی آمریکا در نبرد با تروریسم و گریزناپذیر بودن شکست داعش

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در رابطه با تروریسم و بویژه گروه موسوم به دولت اسلامی داعش تاکید آقای اوباما بر پایداری ارزشهای آمریکا، توانائی های آمریکا و گریز ناپذیر بودن شکست داعش بود.