اعزام ۳۰۰ مشاور نظامی آمریکایی به عراق

30 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، ۳۰۰ مشاور نظامی آمریکایی را به عراق اعزام می کند. مشاوران نظامی آمریکا به دولت عراق در جنگ با پیکارجویان داعش کمک خواهند کرد. نظر شما را به برگردان گزارش لوئی رامیِرز، خبرنگار صدای آمریکا در کاخ سفید جلب می کنم.