تسهیلات جدید آمریکا برای دانشجویان ایرانی

01 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزارت خزانه داری آمریکا در آستانه سال نوی خورشیدی مجوزی کلی برای آسانتر کردن سفر دانشجویان ایرانی به آمریکا صادر کرده است.