تسهیلات جدید آمریکا برای دانشجویان ایرانی

01 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت خزانه داری آمریکا در آستانه سال نوی خورشیدی مجوزی کلی برای آسانتر کردن سفر دانشجویان ایرانی به آمریکا صادر کرده است.