اوباما: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی بدون توسل به جنگ یک دستاورد عظیم است

19 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این که جنگ پیامدهای سنگینی دارد، گفت امیدوارم در این روزها که مباحثات داغی درباره توافق هسته‌ای با ایران در جریان است، صدای کهنه سربازان و خانوادهایی که عزیزانشان را از دست داده‌اند نیز شنیده شود؛ چرا که آنها خوب می دانند بودن در کنار فرزند و عزیزان چقدر لذت بخش است.