اوباما در دفاع از پرداخت نقدی پول به ایران: اسرائیل هم اعتراف می کند ایران به توافق پایبند است

15 مرداد 1395