اصلاح قوانین مهاجرتی آمریکا در صدر برنامه های اوباما

29 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اصلاح قوانین مهاجرتی آمریکا همچنان در صدر برنامه های داخلی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست. فعالان حقوق مهاجران با اشاره به مخالفت های کنگره از رئیس جمهوری می خواهند با صدور فرمان اجرائی مانع اخراج مهاجران غیرقانونی ازآمریکا بشود. گزارش از پریچهر فرزام.