اوباما برای کنترل خشونت با اسلحه در آمریکا، فرمان اجرایی صادر می کند

12 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری ایالات متحده در آغاز سال میلادی جدید به منظور مهار خشونت‌های مسلحانه در کشور و کنترل اسلحه، یک رشته فرمان‌های اجرایی صادر خواهد کرد.