فرمان اجرایی اوباما برای سخت تر کردن خرید اسلحه در آمریکا

15 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا یک رشته مقرارت جدیدی را برای محدود کردن خشونت های ناشی از استفاده از اسلحه اعلام کرد.گزارش شهلا آراسته