پیامدهای صدور فرمان اجرایی از سوی باراک اوباما برای کنترل فروش اسلحه

16 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا روز سه شنبه با صدور یک فرمان اجرائی مقررات جدیدی را به منظور کنترل اسلحه و کاهش خشونت در کشور اعلام کرد. موضوعی که بشدت میان مردم آمریکا شکاف ایجاد کرده است. گزارش شهلا آراسته