انتقاد پل رایان از فرمان باراک اوباما برای کنترل فروش اسلحه در آمریکا

16 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پل رایان رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه از اقدام باراک اوباما در صدور یک فرمان اجرائی جهت کنترل بیشتر بر فروش اسلحه انتقاد کرد. آقای اوباما روز سه شنبه هنگام اعلام مقررات جدید گفت مردم بیگناه کشته می شوند و بهانه های مداوم برای بی عملی در زمینه دیگر کافیست. گزارش شهلا آراسته