نشست کمپ دیوید؛ فصلی نو از روابط آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس

25 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان شش کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس که در جریان نشست روز پنجشنبه کمپ دیوید در انتظار کسب تضمین‌هایی از رئیس جمهوری ایالات متحده در برابر توافق احتمالی هسته‌ای با ایران بودند، با قول دریافت مجموعه‌ای از کمک‌های نظامی تجهیزات نظامی متعارف به کشورهای خود بازگشتند.