اعضای گروه ۷ درمورد تمدید مهلت تحریم‌های روسیه توافق کردند

18 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست رهبران ۷ قدرت صنعتی جهان با صدور بیانیه‌ای در زمينه اقتصاد جهانی، تشويق زنان به فعاليت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، ايجاد زمينه‌ای برای تحصيل کودکان در کشورهای در حال توسعه، نظارت بر بازارهای مالی جهان، ايجاد يک ساختار مالياتی در سطح بين المللی، و تقويت امنيت جهانی به پايان رسيد.