تمرکز اوباما در سياست خارجی

27 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه سیاست خارجی خود را برای چند ماه آینده بر پایه سفرهای خارجی متمرکز کرده است؛ برنامه ای که شامل دیدار از خاور میانه، اروپا و آسیا و همچنین میزبانی برخی از رهبران خارجی است. با این همه به نظر می رسد که به ثمر رساندن یک قرارداد جامع اتمی با ایران از اولویت و اهمیت عمده ای برخوردار است.