هشدار رئیس جمهوری ایالات متحده به تغییر آب و هوا و گرمایش زمین

23 آوریل 2015
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئیس جمهوری ایالات متحده روز ۴ شنبه در سفر خود به ایالت فلوریدا به مناسبت روز زمین به تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین هشدار داد. باراک اوباما گرمایش زمین را یک مشکل نسل فعلی خواند.