اوباما برای اطمینان شهروندان شهر فلینت در میشیگان، از آب شهر نوشید

16 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در واکنش به بحران آلودگی آب آشامیدنی شهر فلینت در ایالت میشیگان آمریکا، پرزیدنت اوباما با حضور در این شهر و نوشیدن آب تصفیه شده در جلو دوربین تلویزیونها تاکید کرد که آب شهر سالم است. با این حال تاکید می شود زنان باردار و کودکان از آب بطری برای آشامیدن استفاده کنند.