آلودگی آب شهر سياهپوست نشين فلينت، اوباما را به میشیگان کشاند

15 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئيس جمهوری آمريکا امروز برای ارزيابی عملکرد مقام های ايالتی و دولت فدرال در برخورد با مسئلۀ آلودگی آب آشاميدنی شهر عمدتاً سياهپوست نشين فلينت شخصاً به ايالت ميشيگان سفر می کند.