اوباما: انگشت نما کردن مسلمانان آمریکایی کمک به داعش است

01 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا می گوید انگشت نما کردن مسلمانان آمریکایی، بیشتر به تروریست هایی مثل داعش کمک می کند که در تبلیغات خود بگویند آمریکا به جنگ دین و مذهبی رفته است که بیش از یک میلیارد پیرو دارد.